Zarządzenie Nr II/2/2021 z 4 lutego 2021 roku wraz z załącznikami w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej powiatu rzeszowskiego w 2021 roku. (zarządzenie, wytyczne, plan działania).