W dniu 18.07.2021 r. w godzinach popołudniowych  na terenie gmin Chmielnik i Krasne wystąpiły bardzo gwałtowne i intensywne opady deszczu powodujące straty mieniu komunalnym i prywatnym. Do chwili obecnej odnotowano zniszczenia i uszkodzenia na gminnych drogach  i przepustach.

 1. Gmina Chmielnik

Straty w gospodarstwach domowych:

 • 7 gospodarstw zalanych (domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze);
 • zniszczone/ uszkodzone drogi dojazdowe do domów;
 • podtopione uprawy;

Straty w infrastrukturze komunalnej:

 • uszkodzona nawierzchnia dróg gminnych;
 • uszkodzone dwa przepusty w ciągu dróg gminnych;
 • zalane boisko sportowe wraz z infrastrukturą (siłownia zewnętrzna, plac zabaw i wiata drewniana).

2.Gmina Krasne

Prowadzone były działania  ratownicze na terenie  miejscowości  Malawa w związku z  podtopieniami kilku budynków mieszkalnych , budynków  gospodarczych , obiektu remizy  strażackiej  OSP Malawa  oraz  podtopieniem  terenów  przyległych  do  cieku wodnego Młynówka i Rów M5 (we władaniu Wód Polskich) przebiegających przez  centrum  miejscowości  Malawa. Nagły intensywny opad  ulewnego deszczu spowodował  nagłe  przybranie wód na cieku wodnym i na całej  tzw.  zlewni. Woda płynęła całym przekrojem ( głębokość około 2-2,5mb, szerokość do brzegów około 3-4 mb) koryta  cieku wodnego, miejscami wylewając  się  z koryta.

Główne  straty  :

 • znaczne  uszkodzenia odcinkowo  na całym przebiegu  cieku wodnego , w tym  podmycia skarp , zerwanie  płyt  typu jomba” z wyłożonych brzegów skarp ;
 • -zamulenia  rowów i przepustów gminnych ;
 • –  podmycia obrzeży dróg  gminnych, wymycie fragmentów  pokrycia asfaltowego ;
 • –  światło przepustu  pod  drogą powiatową  dławiło  swobodny spływ wód ;
 • – zalanie obiektu remizy osp Malawa i częściowo wyposażenia osobistego ratowników ;
 • –  podtopienie piwnic Zespołu Szkół w Malawie;
 • –  podtopienie piwnic Gimnazjum Krasne;
 • –  podtopienia na sieci kanalizacji zbiorczej i przepompowniach ścieków w miejscowościach  Malawa i Krasne.