Wzorem lat ubiegłych w Powiecie Rzeszowskim w marcu i kwietniu br. zorganizowano eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Organizatorem konkursu ogólnopolskiego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, a na szczeblu Powiatu – Starosta Rzeszowski.

Tegoroczna edycja dotyczyła kształtowania prawidłowych zachowań oraz właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce, podczas nauki  i zabawy. Konkurs miał na celu zainteresowanie problemem, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także ukazaniu strażaków ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo – gaśniczych. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, świetlic terapeutycznych. Uczestniczyć mogły również dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach, domach kultury, pracowniach, ogniskach pracy pozaszkolnej itp.

W dniu 6 czerwca 2016 roku obyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów eliminacji powiatowych w/w konkursu plastycznego. Na konkurs wpłynęło 126 prac plastycznych wykonanych różną techniką w III grupach wiekowych. Dzieciom i młodzieży nagrody i dyplomy  wręczali: Iwona Zawadzka z Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz Mariusz Tereszkiewicz z Oddziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

 

Czytaj więcej: Konkurs plastyczny  „W trosce o nasze bezpieczeństwo”