• W dniu 6 kwietnia 2021 roku Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatni wynik badania laboratoryjnego, potwierdzający wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w gminie Boguchwała, powiat rzeszowski, gdzie znajdowało się ponad 10 tys. sztuk drobiu ogólnoużytkowego.

W gospodarstwie zostały wdrożone wszystkie procedury zwalczania choroby przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

W dniu 7 kwietnia  br. obyło się posiedzenie  Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w celu uzgodnienia działań poszczególnych służb i inspekcji. Likwidacje ogniska koordynował Powiatowy Lekarz Weterynarii przy aktywnym udziale Burmistrza Boguchwały, Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie, OSP w Boguchwale oraz Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie. W dniu 7 i  8 kwietnia br. drób został zutylizowany.

Ferma podlega obecnie oczyszczaniu i dezynfekcji przy użyciu preparatów biobójczych. Usunięte zostaną także produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, pasza oraz przedmioty, które mogły zostać skażone przez wirus grypy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 9/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku wprowadzono stosowne oznaczenia  dotyczące obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz zakazy i nakazy obowiązujące na tych obszarach.

Wyznacza się obszar zapowietrzony wokół ogniska choroby, o promieniu co najmniej 3 km od tego miejsca, obejmujący miejscowości w powiecie rzeszowskim: Boguchwała, Mogielnica na wschód od skrzyżowania z drogą na Dolny Niechobrz, Lutoryż na północ od drogi „Koło szkoły” i na wschód od drogi S19, Budziwój – Porąbki, Budziwój –Podłęże, Zwięczyca na północ od ujęcia wody Wisłoka, dalej wzdłuż ulicy Jarowa, Nowogrodzka, do ronda Zwięczyca przy węźle na ul. Podkarpackiej, dalej na południe od ulicy Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty, następnie na południe od Trasy Południowej, Racławówka odgraniczona od północy Trasą Południową, od zachodu drogą łączącą Świdrówkę z Dolnym Niechobrzem.

Wyznacza się również obszar zagrożony wokół ogniska, o promieniu co najmniej 10 km od tego miejsca, obejmujący miejscowości:

1) Lutoryż na południe od drogi „Koło Szkoły”, powiat rzeszowski;

2) Mogielnica na zachód od skrzyżowania z drogą na Dolny Niechobrz, powiat rzeszowski;

3) Niechobrz, Wola Zgłobieńska, Zgłobień, Nosówka, Błędowa Zgłobieńska, Bzianka, Woliczka, powiat rzeszowski;

4) Świlcza na południe od drogi krajowej Nr 94, powiat rzeszowski;

5) Rzeszów – na południe od ulicy Krakowskiej, dalej na południe od ulicy Lwowskiej, dalej do granicy z gminą Krasne w kierunku z Tyczynem, powiat rzeszowski;

6) Tyczyn, Hermanowa, Siedliska, Zarzecze, Lubenia, Straszydle, Sołonka, powiat rzeszowski;

7) Przedmieście Czudeckie, Czudec, Wyżne, Babica, gmina Czudec, powiat strzyżowski.

Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Niekiedy zakażeniu może ulec też człowiek, ale są to sytuacje bardzo rzadkie i w praktyce ograniczone do Azji i Afryki. Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5 (w tym najczęściej występującego w ostatnich latach H5N8) u człowieka.

Ptasia grypa

Czytaj więcej na temat zjadliwej grypy ptaków.

Czytaj tutaj