W dniu 11,19 oraz 25 lutego 2016 roku zostały przeprowadzone dla pracowników Starostwa Powiatowego w Rzeszowie trzy cykle szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Szkolenia prowadził Ratownik Medyczny i zarazem Instruktor Pierwszej Pomocy – Pan Wojciech Kaniuczak z Zarządu Głównego PCK.   Uczestnicy poznali zasady prawidłowego reagowania w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.

Wiązały się one z:

  •  właściwą oceną sytuacji
  •  efektywnym wezwaniem pomocy
  • w sytuacjach nagłych i zagrażających życiu bezpiecznym i samodzielnym zastosowaniem zabiegów ratujących życie.

 

Czytaj więcej: Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej