Tabletki stabilnego jodu już w gminach.

Tabletki stabilnego jodu już w gminach.

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, w ubiegłym tygodniu do jednostek samorządu  na terenie powiatu rzeszowskiego trafiły tabletki z jodkiem potasu. Przekazanie tabletek ma charakter prewencyjny. Zagrożenie skażeniem radiacyjnym jest bardzo mało prawdopodobne. 

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował. 

Dystrybucja tabletek stabilnego jodu odbywać się będzie w wyznaczonych przez gminy punktach zlokalizowanych na ich terenie. Na terenie powiatu rzeszowskiego jest wyznaczonych  119 takich punktów dystrybucyjnych.  

Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Jodek potasu to substancja blokująca wchłanianie radioaktywnego jodu-131. Podaje się ją w przypadku zagrożenia radiologicznego.

Państwowa Agencja Atomistyki  dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez:

– 39 stacji automatycznych PMS (ang. Permanent Monitoring Station) należące do PAA i działające także w systemach międzynarodowych UE i państw bałtyckich (Rada Państw Morza Bałtyckiego), które wykonują pomiary ciągłe

– 11 stacji typu ASS-500 należących do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, które wykonują ciągłe zbieranie informacji.

– 9 stacji IMGW-PIB należących do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, realizujących pomiary na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, które wykonują ciągły pomiar mocy dawki promieniowania gamma

– 13 stacji pomiarowych należących do Ministerstwa Obrony Narodowej, które wykonują ciągłe pomiary mocy dawki promieniowania gamma, rejestrowane automatycznie w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń.

Na Podkarpaciu jest pięć stacji monitorowania poziomu obecności izotopów promieniotwórczych w środowisku. Należą do Państwowej Agencji Atomistyki i znajdują się w miejscowościach: Stare Sioło (powiat lubaczowski), Krasiczynie (powiat przemyski), Krzywe (powiat bieszczadzki), Zagórzu (powiat sanocki) i w Rzeszowie.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny prowadzi też własny monitoring oparty o cztery punkty pomiarowe w Przemyślu, Sanoku, Rzeszowie i Tarnobrzegu. 

W obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje.

Broszura informacyjna zawierająca wskazówki przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem oraz dawkowanie.