W dniach 25-26 września 2018 r. na terenie powiatu rzeszowskiego zostało przeprowadzone powiatowe ćwiczenie obronne „JESIEŃ 2018” których organizatorem był Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

W pierwszym dniu ćwiczeń gminy biorące w nich udział, zgodnie z założeniami planu otrzymały zadania zabezpieczenia funkcji państwa gospodarza /HNS/. W celu zabezpieczenia logistycznego przemieszczających się przez teren powiatu rzeszowskiego wojsk sojuszniczych, przesyłano dane dotyczące obiektów i placówek mogących udzielić wsparcia na trasie planowanego przegrupowania. Akcja przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem.

W drugim dniu ćwiczeń obronnych, w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale odbyła się konferencja szkoleniowa dla wójtów, burmistrzów, pracowników merytorycznych zajmujących się sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym w poszczególnych gminach oraz służb, straży i inspekcji powiatowych. Omawiane tematy w trakcie konferencji to „Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z Siłami Zbrojnymi RP w ramach systemu wsparcia przez państwo – gospodarza (HNS)” oraz „Postępowanie w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia”. Zebranym zostały również przedstawione zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym obsługa defibrylatora AED.

W kolejnej części konferencji odbyły się dwa pokazy praktyczne współdziałania służb, inspekcji i straży powiatowych. Pierwszy dotyczył przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale, a kolejnym epizodem były działania ratownicze związane z masowym wypadkiem komunikacyjnym. W działaniach praktycznych brały udział jednostki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, wytypowane jednostki OSP z terenu powiatu, KM Policji w Rzeszowie, Zespoły Ratownictwa Medycznego z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie oraz Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa podkarpackiego.

Ćwiczenia praktyczne pozwoliły na doskonalenie współdziałania służb, inspekcji i straży w różnych sytuacjach zagrożenia oraz były okazją do sprawdzenia obowiązujących procedur ratowniczych.