Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2234) podpisał zarządzenie nr 52 w sprawie przedłużenia trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej- obowiązujące od dnia 5 marca 2022 r. od godz. 00:00, do dnia 15 marca 2022 r., do godz. 23.59. Przedłużenie obwiązywać będzie do 31 marca 2022 roku do godz. 23,59.

Wprowadzenie przez rząd stopnia alarmowego CHARLIE-CRP ma zapewnić podwyższony poziom ochrony krytycznej infrastruktury. Oznacza to przede wszystkim, że osoby, które odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa systemów, będą zobowiązane wdrożyć wyższy poziom procedur bezpieczeństwa m.in. wprowadzić całodobowe dyżury administratorów oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów. Dodatkowo niezbędne będzie wykonanie przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich ewentualnego wykorzystania.

Trzeci stopień alarmowy CRP, czyli CHARLIE-CRP wprowadza się m.in. w przypadku, gdy zaistniało zdarzenie potwierdzające prawdopodobny cel ataku terrorystycznego, godzącego w bezpieczeństwo publiczne, w bezpieczeństwo Polski albo godzącego w bezpieczeństwo innego państwa i stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Polski. Wprowadzić się go również w przypadku uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym.