Każdy sezon grzewczy przynosi kolejne przypadki zatruć czadem. Ulatniający się tlenek węgla – czad – stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo w ciągu każdego sezonu grzewczego. Jak bardzo jest groźny, przekonują o tym liczne doniesienia prasowe o tragicznych przypadkach zatruć. Z danych statystycznych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w ubiegłym roku na terenie Powiatu Rzeszowskiego odnotowali 35 wezwań związanych z tlenkiem węgla. W zdarzeniach tych 40 osób uległo zatruciu na szczęście bez ofiar śmiertelnych, natomiast na terenie województwa odnotowano 130 interwencji, gdzie 140 uległo zatruciu w tym 5 śmiertelnie. Tlenek węgla jest gazem bezwonnym i niewidocznym. Główną przyczyną ulatniania, a w konsekwencji zatruć czadem, gazem bezwonnym, bezbarwnym, pozbawionym smaku i niewidocznym są: niesprawność przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych, wadliwe podłączenie lub niesprawność urządzeń grzewczych. Niejednokrotnie jest nią również frasobliwość użytkowników urządzeń grzewczych. 

Czytaj więcej: Akcja prewencyjna  „Czad – cichy zabójca”