W dniu 28.01.2020 roku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane przez Starostę Rzeszowskiego – Józefa Jodłowskiego, który również przewodniczył spotkaniu. Celem posiedzenia było omówienie sytuacji związanej z przypadkami wystąpienia wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa. Ze względu na bliskie sąsiedztwo wystąpienia ognisk ASF oraz ryzyko dalszego jego rozprzestrzeniania, podczas posiedzenia omawiano również zasady współpracy poszczególnych służb, inspekcji i straży powiatowych oraz jednostek administracji samorządowej w przypadku pojawienia się ogniska wirusa afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rzeszowskiego.
W spotkaniu wzięła udział Pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, służb, inspekcji i straży powiatowych, zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Na spotkanie zostali również zaproszeni Burmistrzowie i Wójtowie, przedstawiciele nadleśnictw, kół łowieckich z terenu powiatu oraz dowództwo 3 Podkarpackiej Brygady Terytorialnej w Rzeszowie.
Sytuacje dotyczącą ASF na terenie województwa podkarpackiego przedstawiła Pani Renata Kondrat – Z-ca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, natomiast Pani Paulina Piersiak z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie scharakteryzowała obecną sytuacje na terenie powiatu rzeszowskiego, przestawiła role i zadania poszczególnych służb, inspekcji i straży w przypadku stwierdzenia ognisk ASF oraz działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania rozprzestrzenienia się choroby.